พม.ลำปาง รุดเยี่ยมครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งมา 5 ปี ขาดเสาหลักยากจนรายได้น้อย

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:30 น. ณ บ้านป่าเมื่อง นางสาว ธัญพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง นางสาวพีรญา นพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ทีมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแจ๊ซ้อน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม นาง ศรี นามสมมุติ ปัจจุบันอาศัยอยู่กับสามีและต้องดูแลภรรยาซึ่งป่วยเป็นผู้ป่วยมะเร็งมา 5 ปี และทุกวันต้องดูแลตลอดเวลาขาดรายได้รายวัน ณ.บ้านป่าเมื่อง ตำบลเจ๊ซ้อน อำเภอเมืองปานจังหวัดลำปาง และเครือข่ายอพม.ในพื้นที่ สรุปผลการช่วยเหลือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง กลุ่มคนเปราะบางจำนวนทั้งสิ้น 1 ราย จำนวน 3,000 บาท พร้อมประสานเหล่ากาชาดลำปางจัดหาเพรมเพริส และองค์การบริหารส่วนตำบลแจ๊ซ้อนมอบเครื่องอุปโภค -บริโภคในครั้งนี้อีกด้วย