ชป. เร่งซ่อมแซมฝายกั้นแม่น้ำปิงที่กำแพงเพชร พร้อมแจงฝายบรรพตพิสัย ยังใช้งานได้ตามปกติ

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีการนำเสนอข่าว ฝายกั้นน้ำปิง ต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย ถูกน้ำกัดเซาะฝายหินพังลงมาในหลายจุดไม่สามารถชะลอและเก็บกักน้ำ เพื่อผันน้ำเข้าไปตามคลองสาขาช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ นั้น

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า ฝายกั้นน้ำปิง ต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานนครสวรรค์ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจแล้ว พบว่าฝายดังกล่าว   ยังมีสภาพใช้งานได้ตามปกติ สามารถยกระดับน้ำเข้าคลองธรรมชาติ ที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำปิงได้ รวมทั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ายังสามารถสูบน้ำได้ตามปกติเช่นกัน

ทั้งนี้ในส่วนของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่สูบน้ำจากแม้น้ำปิง แม่น้ำน่าน และแม่น้ำเจ้าพระยานั้น ทางโครงการชลประทานนครสวรรค์ได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลที่รับผิดชอบและนายอำเภอต่างๆ ให้จัดรอบเวรการสูบน้ำร่วมกัน และเน้นย้ำให้ใช้น้ำอย่างประหยัด รวมทั้งขอให้งดทำนาปรังต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งที่ได้วางไว้

ส่วนฝายที่ชำรุดเสียหาย นั้น เป็นฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิงที่ ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานกำแพงเพชร ขณะนี้ทางโครงการชลประทานกำแพงเพชร ได้เข้าช่วยเหลือโดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 42 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เครื่องสูบน้ำขนาด 30 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง เครื่องสูบน้ำขนาด 28 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เครื่องสูบน้ำขนาด 24 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เครื่องสูบน้ำขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว อีกจำนวน 2 เครื่อง อัตราการสูบ 13 ลบ.ม.ต่อวินาที เพื่อเร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร นอกจากนี้ยังทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว อีก 2 เครื่อง อัตราการสูบ 1 ลบ.ม.ต่อวินาที เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ปลายน้ำแล้วตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา พร้อมกับเร่งดำเนินการซ่อมแซมฝายเดิมที่พัง ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด

อนึ่ง กรมชลประทาน ไม่ได้นิ่งนอนใจกับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่ ได้บรูณาการร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัดเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งจัดเตรียม เครื่องมือ เครื่องจักร อาทิ เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ ที่พร้อมจะเข้าช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้ตลอดเวลา

 

************************************

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์