บสย. -สภาอุตฯ เร่งสร้างแต้มต่อ SMEs ร่วมแบงก์รัฐปล่อยสินเชื่อ

​บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เร่งสร้างแต้มต่อ SMEs พัฒนาโมเดล 3 ฝ่าย เข้าถึงสินเชื่อ

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้าพบ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง “กรรมการและผู้จัดการทั่วไป” พร้อมนำทีมผู้บริหาร บสย. ได้แก่ นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ นางผกามาศ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมลูกค้าและพัฒนาผู้ประกอบการ บสย. ร่วมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในปี 2565 ร่วมกับคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้แก่ นายปรีชา ส่งวัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ประธานสถาบัน SMI นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ รองประธานสถาบัน SMI และ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และรองประธานสถาบัน SMI นายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ คุณไปยดา หาญชัยสุขสกุล รองผู้อำนวยการใหญ่ และ รักษาการผู้อำนวยการสถาบัน สถาบัน SMI ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

ทั้งนี้ บสย. และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะร่วมกันผลักดันโครงการความร่วมมือภายใต้โจทย์ทำอย่างไร ให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อ เพื่อสร้างแต้มต่อให้ผู้ประกอบการ SMEs อาทิ

1.ความร่วมมือระหว่าง บสย. สภาอุตฯ และธนาคารของรัฐ พัฒนาโมเดลสินเชื่อที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อได้ง่าย

2.แนวคิดการวางบทบาทให้ บสย. และ สภาอุตสาหกรรม เป็น Gate Way หรือเป็นหน้าด่านแรกในการให้คำแนะนำและปรึกษาผู้ประกอบการ SMEs ก่อนขอสินเชื่อ

3.ความร่วมมือในการพัฒนาโมเดลนำร่องแพคเกจสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อให้เหมาะกับความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มต่างๆ เป็นต้น