รองอธิบดีกรมชลประทาน นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตามโครงการบรรเทาอุทกภัยบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตามโครงการบรรเทาอุทกภัยบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ บริเวณคลองลัด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า พื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสภาพภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะ ส่งผลให้ประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำในช่วงที่มีฝนตกหนัก ทำให้มีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่คลองบางสะพาน คลองปัตตามัง-เขาม้าร้อง , คลองแม่รำพึง และคลองย่อยสายต่างๆ ทำให้ระบายน้ำไม่ทัน เนื่องจากลำน้ำเหล่านี้มีสภาพแคบและตื้นเขิน เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นประจำ
สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางสะพาน กรมชลประทาน ได้วางแผนดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในลุ่มน้ำคลองบางสะพานทั้งระบบ ได้แก่

1.โครงการคลองผันน้ำ (คลองลัด) ยาว 530 เมตร สามารถระบายน้ำได้ 520 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ดำเนินการแล้วเสร็จปี เมื่อปี 2563

2.โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง พร้อมระบบส่งน้ำ ความจุ 13.29 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 62%

3.โครงการประตูระบายน้ำปลายคลองบางสะพาน มีพื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ระบายน้ำได้ 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 95%

4.โครงการประตูระบายน้ำทุ่งมะพร้าว พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ระบายน้ำได้ 980 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แผนงานดำเนินการปี 2565-2567 ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้าง

5. โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองลอยตอนล่าง พร้อมระบบส่งน้ำ ความจุ 17.46 ล้านลูกบาศก์เมตร แผนงานดำเนินการปี 2565 -2569 ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการก่อสร้างที่ทำการ- บ้านพัก และการจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้าง

ด้านนายกฤษดา หมวดน้อย ราษฎรในพื้นที่ ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน กล่าวว่า “หลังจากที่ชาวบางสะพานได้ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากมาอย่างต่อเนื่อง ในที่สุดก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้มีพระราชดำริให้ กรมชลประทานดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแต่ปี 2560 มีการขุดลอกปลายคลองไปจนถึงถนนเพชรเกษม ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งน่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2570 อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า นับตั้งแต่กรมชลประทานได้ดำเนินการขุดลอกคลองบางสะพาน ทำให้หลายปีที่ผ่านมา รวมถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 ได้มีฝนตกหนัก แต่น้ำไม่ท่วมเมืองบางสะพานเลย ซึ่งคลองผันน้ำ (คลองลัด) ถือว่าเป็นพระเอก เพราะสามารถระบายน้ำลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้น้ำไม่ท่วมอย่างที่เคยเป็นในอดีต”