📣 สภาอุตสหกรรมจังหวัดนนทบุรีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ (เครื่องฟอกอากาศสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล) ให้กับโรงพยาบาลไทรน้อย จำนวน 20 เครื่อง

🌸 วันที่ 9 ก.พ. 65 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี บริษัท พี.เอส.เอ. อินเตอร์-คูลลิ่ง จำกัด และบริษัท พีเอสแอล อินเตอร์คูล จำกัด ร่วมพิธีการส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องฟอกอากาศสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้กับโรงพยาบาลไทรน้อย จำนวน 20 เครื่อง เพื่อใช้ฟอกอากาศในทางการแพทย์

🌸 พร้อมแสดงความห่วงใยผู้ป่วย และส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยให้ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ ปราศจากมลพิษและเชื้อโรคในพื้นที่ห้องปลอดเชื้อ ทั้งนี้ ยังเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนพัฒนาการบริการของโรงพยาบาลไทรน้อยให้มีคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับความสะดวกในการใช้เครื่องมือทางการแพทย์มากยิ่งขึ้นในการให้บริการประชาชน

✍ ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี
📸 ภาพ : ประยงค์ วิลัย ช่างภาพจังหวัดนนทบุรี