รองผู้ว่าฯอยุธยา เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอบางบาล เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รองผู้ว่าฯอยุธยา เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอบางบาล เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 9 ก.พ. 65 เมื่อเวลา 09:30 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด และพิธีเปิด “ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน อำเภอบางบาล” เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายประจัญ จันทร์เนตร พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสมยศ เกษสุวรรณ นายอำเภอบางบาล นางรัตนา หวังเทพอนุเคราะห์ สมาชิกสภาจังหวัดฯ จิตอาสาพระราชทาน ประชาชน และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาบุญ 108 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย ดร.บุญสมหญิง พลเมืองดี ประธานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน อำเภอบางบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน

นายไพรัตน์ เพชรยวน กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ขับเคลื่อนงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาในพื้นที่ ทั้ง 7 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ศาสนา สถาบันการศึกษา เอกชน ประชาสังคม ประชาชน และประสัมพันธ์ โดยมีเป้าหมายต่อยอดการจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เป็นศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ และขยายผลต่อไปให้ครบทุกตำบล เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และได้คัดเลือก ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาบุญ 108 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อม และมีศักยภาพตามเกณฑ์การประเมินที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด จัดตั้งเป็นศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งดำเนินการประชุมสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าว : ส.ปชส.พระนครศรีอยุธยา
เว็ปไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/