ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,500 มิลลิเมตร เพื่อดำเนินการสำรวจหารอยรั่วในท่อประธาน บริเวณถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) ตั้งแต่คลองบางขี้เก้ง ถึงแยกตัดถนนพระรามที่ 2 ในคืนวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

ถนนกาญจนาภิเษก ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4 ถึงถนนพระรามที่ 2

ถนนเพชรเกษม ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนกาญจนาภิเษก ถึงถนนพุทธมณฑล สาย 3

ถนนเอกชัย ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองบางระแนะ ถึงถนนบางบอน 5

ถนนพุทธมณฑล สาย 2 ถนนพุทธมณฑล สาย 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 4

ถนนบางแวก ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา ถนนกำนันแม้น

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

การประปานครหลวง