ธอส. จัดงาน G H Bank Management Symphony Meeting 2022 ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ธนาคารปี 65 ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบในรูปแบบ Virtual Event

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของธนาคารร่วมถ่ายทอดทิศทาง นโยบาย เป้าหมายองค์กร และแผนยุทธศาสตร์ธนาคารประจำปี 2565 ในงาน G H Bank Management Symphony Meeting 2022 : NEXT MOVE Sustainable Bank ก้าวสู่การเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กรได้รับรู้ เข้าใจ เห็นภาพเดียวกัน และสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้ต่อไป สำหรับองค์ประกอบสำคัญที่จะขับเคลื่อนธนาคารสู่การเป็น Sustainable Bank ประกอบด้วย

1.เพิ่มประสิทธิภาพ Technology โดยการพัฒนาบริการ Digital Services

2.ยกระดับ Operation ด้วย Finger Strategy (Customer Journey) รู้จัก – เข้าถึง – ใช้จริง – บอกต่อ – Loyalty

3 พัฒนาผู้ปฏิบัติงานสู่ People Excellent สร้าง Mindset บุคลากร 5,000 คน ด้วย GIVE+4, Up Skill และ Re Skill

ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Event ณ อาคารเนชั่น บางนา โดยมีผู้ปฏิบัติเข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook จำนวนสูงสุดถึง 1,500 คน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565