กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนท้าชวนทำชาเรจน์ภารกิจของคนทั้งโลก

เทรนด์ชาเลนจ์ภารกิจของคนทั้งโลก #ChallengeForChange กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมทำแล้ว เราจึงอยากท้าทายให้ทุกท่าน ร่วมกันในภารกิจนี้ โดยขอให้ถ่ายรูปตัวเองกับพื้นที่ที่เราอยากทำความสะอาด ทำ 5ส / เก็บกวาด / ซ่อมบำรุง แล้วถ่ายรูปหลังจากที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว โพสต์ตามช่องทางโชเชียลต่างๆ และติดแฮชแท็ก
#ChallengeForChange
#ChallengeForChangeTH