เทศบาลตำบลบางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณริมถนนคลองเปรมประชากร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวสรัญญา ลีวัฒนะ นายกเทศบาลตำบลบางกระสั้น พร้อมด้วย นายไชยา เจริญยิ่ง ปลัดอาวุโส นายธราพงษ์ สุรวงค์ จิตอาสา 904 3 ก – 162 นายรวิรัชต์ ลีวัฒนะ สมาชิกสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเผชิญ ขวัญยืน กำนันตำบลบางกระสั้น เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และ ประชาชนจิตอาสาตำบลบางกระสั้นได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณริมถนนคลองเปรมประชากร ตัดหญ้า เก็บขยะ ล้างถนน ปรับภูมิทัศน์ เพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยในเขตพื้นที่คลองเปรมประชากร