🌟 สรุป การฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.00 น.

การฉีดวัคซีนภายในจังหวัด

⬆️ เพิ่มขึ้น 6,307 โด๊ส

💉 ฉีดสะสม 2,882,040 โด๊ส

เข็ม 1 💉 1,123,007 โด๊ส

เข็ม 2 💉💉 1,073,795 โด๊ส

เข็ม 3 💉💉💉 631,364 โด๊ส

เข็ม 4 💉💉💉💉 49,874 โด๊ส

ผู้อาศัยในจังหวัดนนทบุรี 1,375,773 คน ฉีดวัคซีนสะสม

เข็ม 1 💉 85.89%

เข็ม 2 💉💉 78.05%

เข็ม 3 💉💉💉 46.18%

เข็ม 4 💉💉💉💉 3.62%

👉 ที่มา : ประมวลผลรายบุคคลจากฐานข้อมูลในระบบ MOPH Immunization Center