9 ก.พ. 65 มี Walk in ฉีดวัคซีน 2 ศูนย์ ไปได้เลย #ไม่ต้องลงทะเบียน

1. 💉 ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ (กฟผ.) ✅
https://maps.app.goo.gl/E2HQvnXeAywUEpRE6

– ฉีด ไฟเซอร์ เข็ม 3 และ 4 (สูตรดูที่ประกาศ)

– ฉีด เด็ก 12 – 17 เป็น Booster dose

– คนไทย ไม่จำกัดพื้นที่

– เงื่อนไข booster เข็ม 3

1. ฉีด AstraZeneca เข็ม 1 และ Pfizer เข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ก่อน 9 สค. 64)

2. ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม 1 และ Pfizer เข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ก่อน 9 พย. 64)

3. ฉีด AstraZeneca มาครบ 2 เข็ม และ ฉีดเข็ม 2 มาก่อนวันที่ มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ก่อน 9 พย.64)

4.ฉีด Pfizer มาครบ 2 เข็ม และ ฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ก่อน 9 สค.64)

🚧 เงื่อนไข booster เข็ม 4

1. เข็ม 1 และเข็ม2 ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม 3 ฉีด Pfizer มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ก่อนวันที่ 9 พย. 64)

2. เข็ม 1 และเข็ม 2 ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม 3 ฉีด AstraZeneca มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ก่อนวันที่ 9 พย. 64) สำหรับ กลุ่ม 607 (ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคอัมพฤกษ์/อัมพาต)

2️⃣ 💉 ศูนย์เซ็นทรัล เวสท์เกต ✅

– ฉีด โมเดอน่า เข็ม 3 เท่านั้น

– ฉีดเฉพาะ คนไทย ที่เป็น คนนนท์ ที่อาศัย หรือ ทำงานใน จังหวัดนนท์เท่านั้น

– ‼️ เงื่อนไข ฉีดได้ 8 สูตร

1️⃣ ฉีด Sinopharm มาครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน (ก่อน 10 มกราคม 2565)

2️⃣ ฉีด Sinovac มาครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน (ก่อน 10 มกราคม 2565)

3️⃣ ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม 1 และ AstraZeneca เข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ก่อน 10 พฤศจิกายน 2564)

4️⃣ ฉีด AstraZeneca เข็ม 1 และ Pfizer เข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ก่อน10 สิงหาคม 2564)

5️⃣ ฉีด Pfizer ครบ 2 เข็ม โดยฉีด เข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ก่อน 10 สิงหาคม 2564)

6️⃣ ฉีด Moderna ครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็มที่ 2 มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ก่อน 10 สิงหาคม 2564)

7️⃣ ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม 1 และ Pfizer เข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ก่อน10 พฤศจิกายน 2564)

8️⃣ ฉีด AstraZeneca ครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็มที่ 2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ก่อน 10 พฤศจิกายน 2564)