กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งส่งมอบท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและทนทานต่อโรคใบด่าง ให้ทันฤดูการปลูก

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในขณะนี้พบการระบาดใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดลพบุรี จำนวน 1,067 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2565) และช่วงนี้ใกล้ฤดูการปลูกมันสำปะหลังต้นฝน จึงได้สั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เร่งสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรในการเลือกใช้พันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและทนทานโรคใบด่าง เพื่อควบคุมการระบาดของโรค ไม่ให้สร้างความเสียหายแก่เกษตรกร และส่งผลกระทบถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้ รวมถึงให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการสนับสนุนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและทนทานโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่

สำหรับความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ ซึ่งได้มีการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 จากเดิมสิ้นสุดการดำเนินโครงการวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 นั้น ในส่วนของการสนับสนุนท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคใบด่างมันสำปะหลัง กรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนส่งมอบท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด จำนวน 25.5 ล้านลำ ให้กับเกษตรกรภายในเดือนมีนาคมนี้

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า สำหรับผลการดำเนินงานโครงการในกิจกรรมชดเชยค่าทำลาย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้โอนเงินค่าชดเชยตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ให้แก่เกษตรกรใน 28 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ นครราชสีมา นครสวรรค์ น่าน บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ลพบุรี ศรีสะเกษ สระแก้ว สระบุรี สุพรรณบุรี สุรินทร์ อุดรธานี อุตรดิตถ์ และจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 5,249 ราย พื้นที่ประมาณ 65,441 ไร่ เป็นเงินประมาณ 141.3 ล้านบาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนการสนับสนุนท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดให้แก่ 21 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ลพบุรี ปราจีนบุรี พิษณุโลก มุกดาหาร อุตรดิตถ์ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ชัยภูมิ อุทัยธานี บุรีรัมย์ มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยนาท น่าน พิจิตร เพชรบูรณ์ ศรีสะเกษ สระแก้ว และสระบุรี ล่าสุดมีการส่งมอบท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดให้กับเกษตรกรแล้ว 14 จังหวัด ซึ่งได้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วนต่อไป

ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง สามารถขอคำแนะนำเรื่องการใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและทนต่อโรคใบด่าง เช่น ระยอง 72 ระยอง 90 KU50 และห้วยบง 60 สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน