กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เชิญผู้ประกอบการส่งออก ชิงรางวัล PM Export Award 2019

นางสาวบรรจงจิตต์  อังศุสิงห์ (กลาง) อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการจัดงานแถลงข่าวโครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2562 (Prime Minister’s Export Award 2019 : PM Export Award) รางวัลเกียรติยศสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออกและผู้ประกอบธุรกิจดีเด่นที่พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลจนสามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศ จัดโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการส่งออกของไทยในการเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครร่วมโครงการ ณ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท 24 กรุงเทพ ฯ  เมื่อเร็ว ๆ นี้

****************************************