ระวัง !! ห้ามเด็ดขาดนำน้ำยาซักผ้าขาวผสมน้ำยาล้างห้องน้ำ อันตรายถึงชีวิต

อย. เตือนห้ามนำน้ำยาซักผ้าขาวมาผสมกับน้ำยาล้างห้องน้ำ โดยเด็ดขาดเพราะสารเคมีในผลิตภัณฑ์ อาจทำปฏิกิริยา เกิดสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ แนะผู้ใช้ก่อนซื้อต้องอ่านและปฏิบัติตามวิธีใช้ คำเตือนที่ระบุบนฉลากอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย

เภสัชกรวีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า กรณีเพจ Drama – addict แชร์ข้อมูลมีผู้นำน้ำยาซักผ้าขาวมาผสมกับน้ำยาล้างห้องน้ำแล้วเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วเสียชีวิตในเวลาต่อมานั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอเตือนผู้บริโภคห้ามนำน้ำยาซักผ้าขาวไปผสมกับน้ำยาล้างห้องน้ำโดยเด็ดขาด ไม่ควรนำมาใช้ มาผสม เทรวมกัน หรือใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดในเวลาเดียวกัน เพราะสารเคมีในผลิตภัณฑ์อาจทำปฏิกิริยาเกิดเป็นสารที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจได้

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวมีสารสำคัญ คือ โซเดียมไฮโปคลอไรต์ เมื่อนำมาผสมกับผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำที่มีสารสำคัญเป็นกรดไฮโดรคลอริก จะทำให้เกิดก๊าซคลอรีน ซึ่งมีกลิ่นฉุน มีความเป็นพิษสูง เป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ เมื่อก๊าซคลอรีนสัมผัสกับส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ตา ผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ อาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองอย่างรุนแรง เกิดอาการแสบร้อนบริเวณที่สัมผัสสาร มีอาการไอ คลื่นไส้อาเจียน ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ มีอาการแน่นหน้าอก หอบเหนื่อย บางรายมีอาการรุนแรงอาจมีภาวะน้ำท่วมปอดขาดออกซิเจน ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวและมีภาวะเลือดเป็นกรด อันตรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า เพื่อความปลอดภัย ผู้ใช้ต้องอ่านและปฏิบัติตามวิธีใช้และคำเตือนที่ระบุบนฉลากอย่างเคร่งครัด ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวและผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำที่มีเลขทะเบียนวัตถุอันตราย หรือมีเลขที่รับแจ้ง โดยสังเกตเครื่องหมาย อย. วอส. หรือเลขที่รับแจ้ง และขอย้ำว่าผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว เมื่อนำมาผสมกับผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำไม่ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดคราบ แถมอันตรายถึงชีวิตได้
******************************************************
วันที่เผยแพร่ข่าว 7 กุมภาพันธ์ 2565 ข่าวแจก 76 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล https://bit.ly/3uvLGp1