การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดกิจกรรมวิ่งรายการมวกเหล็กเทรล 2022 ครั้งที่ 1 ต่อยอด Sport Tourism ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดกิจกรรมวิ่งรายการมวกเหล็กเทรล 2022 ครั้งที่ 1 ต่อยอด Sport Tourism ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ กระตุ้นการเดินทาง และเพิ่มวันพักค้าง เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยการท่องเที่ยว ทั้งยังนำเสนอความสวยงามของธรรมชาติของน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี ให้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมแบบ New Normal แห่งใหม่ของประเทศไทย

 

เช้าวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. พร้อมด้วย นายนิธิ อาจสมรรถ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 นายสุฤกษ์ ศิลปอนันต์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นายณรงค์ศักดิ์ นามตาปี หัวหน้าอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี ร่วมเปิดกิจกรรมมวกเหล็กเทรล 2022 ครั้งที่ 1 ณ อุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี นำเสนอทัศนียภาพที่สวยงามของเส้นทางวิ่งผ่านน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ทั้ง 7 ชั้น พื้นที่อุทยานฯ พร้อมทั้งพบความมหัศจรรย์ 2 จังหวัด 2 ภูมิภาค คือ นครราชสีมาและสระบุรี หรือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายในอุทยานเดียวกัน ในการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลนี้ มีนักวิ่ง นักท่องเที่ยว และสื่อมวลชน เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน

อนึ่งได้มีการประชุมร่วมกับภาครัฐและเอกชน นายกสมาคม ท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อหารือต่อยอดสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้ตอบโจทย์ประสบการณ์ ซึ่งเป็นแนวนโบายการตลาดที่ ททท จะเน้นขับเคลื่อนทั้งปี

ททท. เชื่อมั่นว่าการนำมาตรการด้านสาธารณสุข มาปรับใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ และบริหารจัดการผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นระบบ จะทำให้การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ นั้นสามารถสร้างบรรยากาศในการเดินทาง ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนต่อไป

#AmazingThailand
#AmazingNewChapters
#เที่ยวเมืองไทยAmazingยิ่งกว่าเดิม
#มวกเหล็กเทรล2022
#TrailThailand
#MuakLekTrail2022