พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8 พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “ระบบเศรษฐกิจไทยกับการบริหารการเงินการคลังของประเทศ ” โดยนางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลางให้การต้อนรับ ทั้งนี้ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “การบริหารการคลังกับการฟื้นฟูประเทศหลังสถานการณ์โควิด 19” ณ ห้องซาลอน A ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565