📣 ในเดือนแห่งความรัก นี้ โรงพยาบาลปากเกร็ด ขอมอบวัคซีน Pfizer แบบลงทะเบียน เข็ม 3 และ 4

💮 ให้ฉีดในวันพฤกัสที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 และวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

💮 เวลา 13.00 – 14.30 น. 💮

🅾️ Pfizer เข็ม 3 และ 4 วันละ 600 คน 🅾️

*** เงื่อนไข ***

📌📌📌 เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ฉีด

*** Sinovac1 + Pfizer 2

*** Sinopharm1 + Pfizer 2

*** AstraZeneca 1 + AstraZeneca 2
⭐️ โดยห่างจากเข็ม 2 เป็นเวลา 3 เดือน หรือก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2574 ⭐️

📌📌📌📌 เข็ม 4 สำหรับผู้ที่ฉีด

*** Sinovac 1 +Sinovac 2 + AstraZeneca 3

*** Sinopharm 1 + Sinopharm 2+ AstraZeneca 3

*** Sinovac 1 +Sinovac 2 + Pfizer 3

*** Sinopharm 1 + Sinopharm 2 + Pfizer 3

⭐️ โดยห่างจากเข็ม 3 เป็นเวลา 3 เดือนหรือก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ⭐️
เฉพาะบุคคลในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี)

📍📍 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565

📍📍 ตรวจสอบผู้มีรายชื่อฉีดวัคซีนได้ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

**🅾️** เอกสารที่ใช้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต

2. หลักฐานการฉีดวัคซีนทุกเข็ม ที่บันทึกไว้ในหมอพร้อม

3. กรณีเป็นชาวต่างชาติ ขอเลข13 หลักในการฉีดวัคซีนเดิมด้วย

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนและตรวจสอบได้ที่ลิงค์หน้าเพจเฟสบุ๊คโรงพยาบาลปากเกร็ดหรือเว็บไซต์โรงพยาบาลปากเกร็ด https://zhort.link/uqX