📣 ในเดือนแห่งความรักนี้ โรงพยาบาลปากเกร็ดขอมอบวัคซีน AstraZeneca แบบ Walk in ให้เข้ามารับการฉีดแบบไม่ต้องลงทะเบียน

💮 ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 💮

เวลา 08.30 -11.30 น

✳️ AstraZeneca ✳️ เข็ม 1, 2, 3 และ 4

*** เงื่อนไข ***
📌 เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนชนิดใดมาก่อน อายุ 18 ปีขึ้นไป

📌📌 เข็ม 2 สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ ไม่ได้มาตามนัด ฉีดวัคซีนเข็มแรกมาจากที่อื่น และหลังติดเชื้อโควิด

📌📌📌 เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ฉีด

*** Sinovac 1 + Sinovac 2

*** Sinopharm 1 + Sinopharm 2

⭐️โดยห่างจากเข็ม 2 เป็นเวลา 1 เดือน⭐️

*** สูตรไขว้ Sinovac 1+ AstraZeneca 2

Sinopharm 1+AstraZeneca 2

⭐️ โดยห่างจากเข็ม 2 เป็นเวลา 3 เดือน

*** AstraZeneca 1 + AstraZeneca 2

โดยห่างจากเข็ม 2 เป็นเวลา 6 เดือน

📌📌📌📌 เข็ม 4 สำหรับผู้ที่ฉีด

*** Sinovac 1 + Sinovac 2 + AstraZeneca 3

*** Sinopharm 1 + Sinopharm 2 + AstraZeneca 3

⭐️ โดยห่างจากเข็ม 3 เป็นเวลา 3 เดือน

(เฉพาะบุคคลในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี)

** เอกสารที่ใช้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต

2. หลักฐานการฉีดวัคซีนทุกเข็ม ที่บันทึกไว้ในหมอพร้อม

3. กรณีเป็นชาวต่างชาติ ขอเลข 13 หลัก ในการฉีดวัคซีนเดิมด้วย