📣📣 ขอเชิญร่วมค้นหาคำตอบ “อาหารแห่งอนาคต” 📣📣

ในงาน Future Food Forum 2022 “WHERE IS THE FUTURE OF FOTURE FOOD”

ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ

📍วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรม Immersive Future Food Experience

👉 ร่วมค้นหาคำตอบผ่านประสบการณ์อาหารแห่งอนาคตผ่านการแสดงวิสัยทัศน์และการแลกเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ควบคู่กับการแสดงแสงสีและคอร์สอาหารแห่งอนาคต จากผู้นำด้านนวัตกรรมอาหารและความยั่งยืน และผู้บุกเบิกอาหารแห่งอนาคตของไทย นำโดย​ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และ guest speaker ชั้นนำมากมาย

📍วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรม Future Food Ideation Workshop

👉 กิจกรรม workshop ในหัวข้อพิเศษที่นำเสนอข้อมูล พร้อมให้ลองชิมตัวอย่างอาหารแห่งอนาคต และร่วมแลกเปลี่ยนไอเดียเพื่ออนาคตของอาหารแห่งอนาคต

พบกับ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การระดมความเห็นเพื่อพัฒนาแนวทางดำเนินงานหรือแก้ไขปัญหา (solution) เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแมลงของไทยสู่การเติบโตที่ยั่งยืน” นำโดย นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นายปราการ วีรกุล ที่ปรึกษา มกอช. และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกล่าววิสัยทัศน์ และเป้าหมายการสัมมนาฯ พร้อมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กิจกรรมแผนที่ความคิดพิชิตโจทย์ปัญหา และกิจกรรมเปิดเวทีนำเสนอไอเดีย พร้อมการเสิร์ฟคอร์สอาหาร

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่​
👉 www.tastebudlab.com/event