บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)พบน้ำมันดิบรั่วไหลบริเวณ ทุ่นผูกเรือน้ำลึกแบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเล หรือจุดขนถ่ายน้ำมันในทะเล (SPM)

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) ขอแสดงความขอโทษและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อ ทุก ๆ ท่านที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลบริเวณทุ่นผูกเรือน้ำลึกแบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเล หรือจุดขนถ่ายน้ำมันในทะเล (SPM) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 21.06 น.  ซึ่งตั้งอยู่ห่างชายฝั่งท่าเรือมาบตาพุดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ประมาณ 20 กิโลเมตร

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า จากการคำนวณล่าสุด ปริมาณน้ำมันดิบที่รั่วไหลโดยประมาณอยู่ที่ 39 ตัน  หรือเทียบเท่าโดยประมาณ 47,000 ลิตร ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ประมาณ  20 – 50 ตัน

บริษัทฯ ขอแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการปฏิบัติงานของเรา และรู้สึกเสียใจและผิดหวังอย่างมากต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหลในครั้งนี้ บริษัทฯ จะเริ่มทำการสืบสวนอย่างละเอียดถี่ถ้วนสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อจะทำการหาสาเหตุและทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสืบสวนนี้อีกด้วย

ทันทีที่เกิดเหตุการณ์รั่วไหลของน้ำมันดิบในบริเวณดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปฏิบัติการอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อชุมชน ชายฝั่งทะเล และสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมถึงระดมทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ดำเนินการตามมาตรการการตอบโต้ภายใต้การควบคุมดูแลของกองทัพเรือ รวมไปถึงจัดให้อุปกรณ์มีความพร้อมใช้งานสำหรับการเก็บกู้คราบน้ำมัน อีกทั้งมีการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในวันที่ 30 มกราคม 2565 ได้มีการยืนยันว่าไม่พบคราบน้ำมันทั้งบริเวณอ่าวพร้าวและบริเวณรอบ ๆ  เกาะเสม็ดอีกด้วย

สิ่งสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ สามารถผ่านสถานการณ์นี้มาได้ มาจากการได้รับการสนับสนุนและการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การช่วยเหลือในเหตุการณ์ครั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าแก้ไขสถานการณ์ภายใต้การควบคุมดูแลของกองทัพเรือและกรมเจ้าท่า และได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานในจังหวัดระยอง, กรมควบคุมมลพิษ, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงอุตสาหกรรม, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ตำรวจ, บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG), Oil Spill Response Limited (OSRL) กลุ่มชาวประมง และชุมชน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า แม้เราพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะลดผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดแล้ว แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ก็ยังสร้างความเสียหายให้กับชุมชน การประมง ธุรกิจท้องถิ่น และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ ขอรับผิดชอบในเรื่องของการชดใช้ความเสียหายอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้

บริษัทฯ ได้ทำงานร่วมกับจังหวัดระยอง เพื่อจัดตั้งจุดรับเรื่องร้องทุกข์ ณ บริเวณชายหาด บ้านสบ๊าย สบาย รีสอร์ท ตำบลตะพง นอกเหนือไปจากสายด่วนเบอร์โทร 1567 เพื่อเตรียมให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทั้งในระยะสั้น และระยะยาวสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกองค์กรและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและจะสนับสนุนการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อไป