“ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562”

วันที่ 14 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ส่งมอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์สัตว์ปีกพร้อมอาหารสัตว์) ตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 805 ราย มอบพันธุ์ไก่ไข่อายุ 10 สัปดาห์ รายละ 5 ตัว รวม 4,025 ตัว พร้อมอาหารไก่ไข่ รายละ 10 กก. รวม 8,050 กก. และมอบยาปฏิชีวนะ+วิตามิน ละลายน้ำ รายละ 2 ซอง รวม 1,610 ซอง