นายกรัฐมนตรีเปิดพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มจ.พังงา เข้าชมได้ตั้งแต่ 4 ก.พ.นี้ วธ.ชูเป็นแหล่งเรียนรู้ ทางประวัติศาสตร์ “เรียนรู้ รำลึก ผนึกชุมชนก้าวไปด้วยกัน”

นายกรัฐมนตรีเปิดพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มจ.พังงา เข้าชมได้ตั้งแต่ 4 ก.พ.นี้ วธ.ชูเป็นแหล่งเรียนรู้ ทางประวัติศาสตร์ “เรียนรู้ รำลึก ผนึกชุมชนก้าวไปด้วยกัน” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ช่วยสร้างงาน-รายได้แก่ประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สึนามิ บ้านน้ำเค็ม ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ผ่านระบบออนไลน์และมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD และแฟนเพจ เฟซบุ๊กกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอตะกั่วป่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง ผู้นำชุมชนและชาวตำบลบางม่วง เข้าร่วม ณ พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เข้าร่วมในพิธีเปิดและรับฟังบทเพลงและบทกลอนรำลึกถึงเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิที่ผ่านมากว่า 17 ปี โดยนายจุมพล ทองตัน หรือโกไข่และเด็กชายกามินทร์ ถือแก้ว ผู้ชนะเลิศการประกวดแต่งบทกลอน “น้ำเค็มบ้านฉัน” ชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ เรือส้ม เรือฟ้า การแสดงศิลปวัฒนธรรมถิ่นใต้และร้านค้าตลาดชุมชน

รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เพื่อเป็นสถานที่รำลึกถึงเหตุการณ์พิบัติภัยแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 และยังเป็นสถานที่เรียนรู้ ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกัน ซึ่งแต่เดิมคนไทยไม่เคยประสบเหตุการณ์แผ่นดินไหวมาก่อน ทั้งยังแสดงถึงความร่วมมือของคนไทย และคนทั่วโลก ที่เดินทางมาร่วมรำลึกทุกปี รวมทั้งเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเป็นศูนย์รวมกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมชุมชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ใหม่ของวธ.คือ “วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย” และปรับเปลี่ยนภารกิจ ทั้งการสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ สู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ ขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มและงานปรับปรุงภูมิทัศน์เสร็จสมบูรณ์แล้ว

สำหรับพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มสร้างขึ้นบนพื้นที่กว่า 5 ไร่ โดยอาคารจัดแสดงหลักเป็นอาคารชั้นเดียว ด้านหน้าออกแบบเป็นเส้นโค้งในรูปแบบของคลื่น และมีช่องเปิดรับแสงเป็นทรงกลมแบบฟองคลื่นกระจายตามความยาวของอาคารทำให้ภายในอาคาร เกิดที่ว่างคล้ายท้องคลื่นยาวตลอดห้องจัดแสดง โดยมีหอเตือนภัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องมือประมงพื้นบ้าน เป็นแลนด์มาร์กที่ให้ผู้มาเยี่ยมเยียนสามารถขึ้นไปชมทัศนียภาพได้โดยรอบและพื้นที่โครงการฯ แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่

1.ส่วนจัดแสดงภายนอกอาคาร จัดแสดงเรือประมง 2 ลำ ที่ถูกคลื่นยักษ์สึนามิพัดพาเข้ามาจากชายฝั่งเหลือร่องรอยยังคงเป็นวัตถุพยานที่สำคัญของเหตุการณ์ในครั้งนั้น

2.ส่วนบริการ ภายในมีพื้นที่สำหรับเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล ส่วนขายของที่ระลึก ห้องน้ำบริการประชาชน โดยมีห้องมัลติมีเดียจัดฉายวีดิทัศน์เกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยสึนามิ เป็นการนำเข้าสู่เนื้อหาการจัดแสดงนิทรรศการ

3.ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย พื้นที่จัดแสดงที่ร้อยเรียงเรื่องราวประกอบวัตถุจัดแสดงซึ่งเก็บรวบรวมจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิที่เกิดขึ้นในไทยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 โดยลำดับของการจัดแสดงโซนที่ 1 สัณฐานของบ้านน้ำเค็ม โซนที่ 2 เรื่องเล่าจากผู้ประสบภัย โซนที่ 3 ความรู้เบื้องต้นธรรมชาติของสึนามิ โซนที่ 4 เล่าเรื่องจากวัตถุ โซนที่ 5 และโซนที่ 6 เป็นเรื่องราวต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายหลังจากภัยพิบัติในด้านการเรียนรู้และป้องกัน ส่วนสุดท้ายโซนที่ 7 เป็นบ้านพื้นที่ที่เปิดให้ชุมชนสามารถเข้าใช้สอยในกิจกรรมของชุมชน

4.พื้นที่สนับสนุนอื่นๆ เช่น ลานจอดรถและพื้นที่ภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร

ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ สามารถเข้าชมด้านตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์นี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์-อังคาร) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 7641 0245 หรือสายด่วนวัฒนธรรม 1765 Email:Bannamkhemtsunami@gmail.com และ FB : พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม