ETDA ร่วมกับพาร์ทเนอร์สำคัญ ชวนลุ้น! ทีมไหนคว้าสุดยอดนวัตกรรมดิจิทัลไอดี กับ MEiD Hackathon : Digital ID Solution for All รู้พร้อมกัน 7 ก.พ.นี้

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) (Electronic Transactions Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผนึกกำลังพันธมิตรสำคัญทั้ง ภาครัฐ เอกชน เตรียมจัดใหญ่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ “MEiD Hackathon : Digital ID Solution for All บริการไทย ไร้รอยต่อ” ทีมใดจะคว้าสุดยอดนวัตกรรมดิจิทัลไอดี ที่จะเชื่อมทุกบริการไทยให้เป็นหนึ่งเดียว ชิงเงินรางวัล 250,000 บาท พร้อมโอกาสทดสอบนวัตกรรมกับ ETDA Sandbox ร่วมลุ้นและให้กำลังใจพร้อมกัน 7 กุมภาพันธ์นี้

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA เปิดเผยว่า ปัจจุบันหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงบริการต่าง ๆ มีการปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัลอย่างเห็นได้ชัด หลาย ๆ หน่วยงานมีการแชร์ทรัพยากร ข้อมูล รวมถึงเอกสารผ่านทางคลาวด์กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งจากผลการสำรวจของ ETDA ที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับช่องทาง เครื่องมือ หรือบริการ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย และหากจะผลักดันให้การทำธุรกิจในยุคนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือ ดิจิทัลไอดี (Digital ID) จึงเป็นเสมือนประตูสำคัญในการก้าวสู่การทำทำธุรกรรมทางออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน ดังนั้น ETDA ในฐานะหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริมยกระดับชีวิตคนไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้เกิดการทำธุรกรรมออนไลน์ที่มั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ จึงจัดทำแคมเปญ “MEiD (มีไอดี) บริการไทย…ไร้รอยต่อ” ภายใต้โครงการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Identity) เพื่อเป็นช่องทางสำคัญใน

การส่งเสริมให้คนไทยรู้จักกับคำว่า “ดิจิทัลไอดี” หรือ “การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” มากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การใช้งานในการทำธุรกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านทางออนไลน์ โดยแคมเปญ MEiD ได้มีการจัดกิจกรรมทั้งในด้านการให้ความรู้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ทั้ง Facebook, Line และ Twitter เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจต่อบริการดิจิทัล ไอดีในปัจจุบันที่เริ่มมีการใช้งานหรือให้บริการทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน พร้อม ๆ กับการสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วม (Co-creation) จากทุกภาคส่วน รวมถึงการหารือร่วมกับ Regulator หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

เพื่อร่วมหาแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ครอบคลุมทั้งดิจิทัลไอดีในมุมของบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือไปถึงชาวต่างชาติ พร้อมกันนี้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมหรือโซลูชันที่จะนำไปสู่การผลักดันเป็นรูปธรรมมากขึ้น จึงได้มีการจัดเวทีการแข่งขัน “MEiD Hackathon : Digital ID Solution for All บริการไทย ไร้รอยต่อ” เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทุกกลุ่ม ทั้งนักศึกษา สตาร์ทอัพ และ Service Provider ฯลฯ ที่มีไอเดีย รวมถึงนวัตกรรม โซลูชันดิจิทัลไอดี ได้เข้ามาร่วมแข่งขัน สู่การเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม โชลูชันดิจิทัลไอดี ซึ่งตั้งแต่การเปิดรับสมัครจนถึงโค้งสุดท้ายนี้ ในที่สุดเราได้ทราบกันแล้วว่า 10 ทีมสุดท้ายที่ได้ไปต่อในรอบชิงชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Apptify, ทีม Brainergy, ทีม Future Presence, ทีม InDistinct, ทีม MANAGov, ทีม Seek Force, ทีม Stepsole Health AI, ทีม UpPass, ทีม Veracity และ ทีม ยืนยัน Platform

สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ MEiD Hackathon : Digital ID Solution for All บริการไทย ไร้รอยต่อ ทั้ง 10 ทีมจะต้องร่วมประชันไอเดียกับกิจกรรม Final Pitching โดยทุกทีมจะต้องนำเสนอนวัตกรรม โซลูชันเกี่ยวกับดิจิทัลไอดีของทีมกับเหล่าคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ อาทิ คุณทิพยสุดา ถาวรามร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเศรษฐกิจการเงิน) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA), ดร.พรรณทิกา ตระกูลสถิตย์มั่น รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), คุณมณฑา ไก่หิรัญ ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), ดร.ศรีหทัย พราหมณี AIS The StartUp Management, คุณชาคริต จันทร์รุ่งสกุล ผู้ก่อตั้ง บริษัท Fire One One จำกัด และที่ปรึกษาด้าน Business Transformation, คุณบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID) และคุณสีหนาท ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด (Robinhood) เป็นต้น

ซึ่งหลังจากที่คณะกรรมการได้ทำการลงคะแนน ตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในช่วงบ่ายจะเข้าสู่งานการประกาศผลรางวัลชนะเลิศและมอบรางวัล ได้แก่ เงินรางวัลมูลค่าถึง 250,000 บาท โล่เกียรติยศ พร้อมด้วยเกียรติบัตรแก่ทีมผู้ชนะและทีมที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับโอกาสสุดพิเศษในการเข้าร่วมทดสอบนวัตกรรมกับ ETDA Sandbox ที่จะร่วมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลไอดีให้พร้อมก่อนให้บริการจริง เพื่อเป็นอีกหนึ่งกลไกผลักดันและพัฒนาให้ประเทศไทยเกิดการใช้งานดิจิทัลไอดีให้สำเร็จต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนท่านใดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ ทั้ง 10 ทีมไปพร้อม ๆ กัน กับ “MEiD Hackathon : Digital ID Solution for All บริการไทย ไร้รอยต่อ” ในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 เป็นต้นไป ผ่านการถ่ายทอดสดที่เพจเฟซบุ๊ก MEiD (มีไอดี) : www.facebook.com/meid.thailand และ ETDA Thailand : www.facebook.com/ETDA.Thailand หรือทางแอปพลิชัน Zoom ซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมงานและรับลิงก์เข้าชมได้ที่ https://bit.ly/34jIPUN