ประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์เครื่องสำอางที่พบสารห้ามใช้ อย. ตรวจพบลิปผสมสีที่เป็นสารก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง

ข่าวประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์เครื่องสำอางที่พบสารห้ามใช้ อย. ตรวจพบลิปผสมสีที่เป็นสารก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง

ข้อมูล : https://bit.ly/3GlAkG9