กรุงไทย เตรียมขาย IPO “Alibaba DR” ลงทุนหุ้นเทคฯ ยักษ์ใหญ่ระดับโลก 14 – 17 ก.พ.นี้

“กรุงไทย” ยกระดับการลงทุนหุ้นต่างประเทศ พร้อมเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือ DR อ้างอิงหุ้นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก “Alibaba DR” เตรียมเปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อ IPO ผ่าน บล.กรุงไทย ซีมิโก้ และ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ตั้งแต่ 14 – 17 กุมภาพันธ์นี้ แนะนักลงทุนเปิดบัญชีและจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์ ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร ทั้งการออมและการลงทุน ล่าสุด เตรียมออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัท อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (Alibaba DR) ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศที่มีการอ้างอิงหุ้นสามัญของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกอย่างอาลีบาบา ชู 3 จุดเด่น ลงทุนง่าย เปิดโอกาสการลงทุนหุ้นเทคฯ ยักษ์ใหญ่ระดับโลก และเริ่มต้นซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพียง 1 หน่วย ทั้งนี้ จะทำการเปิดจองซื้อ IPO ต่อประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงเวลา 12.00 น. (เที่ยง) ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โดยตั้งราคาเสนอขายที่หน่วยละ 4 – 8 บาท ทั้งนี้ นักลงทุนที่สนใจสามารถทำการจองซื้อได้ผ่านผู้จัดจำหน่าย 2 ราย คือ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่ราคาหน่วยละ 8 บาท และจะได้รับเงินส่วนต่างคืนหากราคาเสนอขายสุดท้ายต่างจากราคาจองซื้อ 8 บาท ซึ่งมีรายละเอียดการคืนเงินส่วนต่างเป็นไปตามหนังสือชี้ชวน โดยธนาคาร จะประกาศราคาจองซื้อสุดท้าย (Final Price) ให้นักลงทุนทราบทางเว็บไซต์ธนาคารต่อไป

“การออกและเสนอขาย Alibaba DR ครั้งนี้ นับเป็นการลดข้อจำกัดการลงทุนหุ้นต่างประเทศของนักลงทุนไทยในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการเข้าถึงการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพราะ DR สามารถลงทุนผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่ได้ทันที ซื้อขายในตลาดฯ ขั้นต่ำเพียง 1 หน่วยและซื้อขายเป็นเงินบาท เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทย โดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อย สามารถลงทุนหุ้นต่างประเทศชั้นนำได้สะดวกและรวดเร็วผ่านตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยเหมือนหุ้นทั่วไป โดยไม่ต้องเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นต่างประเทศ”

สำหรับการจองซื้อ IPO จะมีจำนวนจองซื้อขั้นต่ำเป็นไปตามที่บล.แต่ละรายกำหนด นอกจากนี้ หลักทรัพย์อ้างอิงอย่างอาลีบาบาถือเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นผู้นำระดับโลกด้านอีคอมเมิร์ซ และมีธุรกิจในเครือหลากหลาย อาทิ Cloud Computing ธุรกิจการเงิน (Alipay) ธุรกิจสื่อมีเดียและความบันเทิง (Youku) และธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ (Cainiao) ทั้งนี้ Alibaba ยังเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่มีการวัดผลการดำเนินงานและผ่านเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เป็นการเน้นย้ำถึงพันธกิจหลักของธนาคารในการให้ความสำคัญการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำตลาดในการทำ ESG Financial Solution ที่พร้อมตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด แนะนำผู้ลงทุนที่ยังไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บล.กรุงไทย ซีมิโก้ สามารถเตรียมความพร้อมเปิดบัญชีออนไลน์ง่ายๆ ผ่าน WealthMe แอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นออนไลน์แอปเปิดบัญชีหลักทรัพย์ที่ช่วยให้อำนวยความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องยื่นเอกสาร และประหยัดเวลาในการเดินทาง นอกจากนี้ นักลงทุนสามารถแสดงความสนใจลงทุนใน Alibaba DR ผ่านเว็บไซต์ https://www.ktzmico.com/th/iporegister ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00 น. ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่าน หรือโทร. 02-695-5559/02-695-5555

ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เปิดรับจองซื้อขั้นต่ำ และไม่จำกัดจำนวนการจองซื้อสูงสุด ตามที่ธนาคารกำหนด โดยสามารถจองซื้อได้ง่าย ๆ เพียง 2 ขั้นตอน คือ

1. “เปิดบัญชีออนไลน์เพื่อจองซื้อ” โดยไม่ใช้เอกสารได้ภายใน 8 นาที (ไม่เว้นวันหยุด) ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565

2. ทำการ “จองซื้อ พร้อมยืนยันการจองผ่านออนไลน์ที่มีความสะดวกและรวดเร็วได้ที่ https://www.finansiahero.com

หรือhttps://www.fnsyrus.com/baba80 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถาม รายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-782-2400

ทั้งนี้ ธนาคารจะเปิดเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือDR ที่อ้างอิงหุ้นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก “Alibaba DR” ให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อ IPO ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลัก 2 ราย คือ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โดยนักลงทุนรายย่อยที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111