ฝ่ายครัวการบินรุกให้บริการรับผลิตอาหารและเบเกอรี่แบบ OEM

ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้บริการผลิตอาหารและเบเกอรี่ แบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) ด้วยความชำนาญและประสบการณ์ในธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ทั้งการผลิตอาหารให้บริการบนเครื่องบิน ซึ่งปัจจุบัน มีสายการบินลูกค้ากว่า 50 สายการบินที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากครัวการบินไทย รวมทั้ง การผลิตอาหารและเบเกอรี่ เพื่อให้บริการในธุรกิจภาคพื้น ที่มีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมการให้บริการโดยคำนึงถึงสุขลักษณะ และความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ คือ ISO9001, HACCP, GHP รวมทั้งได้รับการรับรองระบบการจัดการอื่นๆ ได้แก่ Halal, Hal-Q และมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัยอาหารให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นใจและประทับใจของลูกค้าที่รับบริการ

ผู้สนใจ สามารถติดต่อกลุ่มงานค้าปลีก และรับจ้างผลิต ฝ่ายครัวการบิน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2592-1128, 0-2592-1140 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 น.-17.00 น.
………………..