ธ.ก.ส. ร่วมมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ดับไฟป่า จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ในสังกัดสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดลำปาง มอบเงิน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการดับไฟป่าในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ให้กับ นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ จังหวัดลำปางเกิดสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จากปัจจัยหลายอย่าง เช่น อากาศที่แห้งแล้ง ลมที่พัดสะเก็ดไฟไปตามที่ต่าง ๆ การลักลอบเผาเพื่อหาของป่า เป็นต้น จังหวัดลำปางจึงจัดเจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบัน ภายใต้การปฏิบัติการที่มีชื่อว่า “ลําปางร่วมใจสู้ไฟป่า คืนฟ้าใส แบบไร้รอยต่อ” เพื่อลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันช่วง 60 วัน ห้ามเผา (วันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 2562) ณ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดลำปาง

****************************************