ผอ.กองบริหารความยั่งยืน สำนักผู้ว่าการ ททท. นำทีม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำไส ไร้ขยะ ณ คุ้งบางกระเจ้า

14 มีนาคม 2562 นายทวีเดช ทองอ่อน ผู้อำนวยการกองบริหารความยั่งยืน สำนักผู้ว่าการ ททท. นำทีมลงพื้นที่ร่วมกับ ททท. สนง. ฉะเชิงเทรา นำคณะโดยนางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผอ. สนง. เพื่อทำความดีในโครงการอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำไส ไร้ขยะ ณ คุ้งบางกระเจ้า

โดยมีท่านรัฐมนตรี วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เป็นประธานนำคณะลงพื้นที่ลดภาระให้พื้นที่ ด้วยการจัดการพื้นที่ให้ปลอดขยะ  มีจิตอาสาเก็บกวาดขยะจำนวนมากกว่า 300 คน งานนี้ไม่ใช่การสร้างภาพน่ะครับแต่เป็นความตั้งใจจริงที่จะให้พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวมีความสะอาด คนในพื้นที่มีความสุขและมีความภูมิใจในพื้นที่ตัวเอง “บางกระเจ้า ปอดของกรุงเทพ”

******************************************