กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศลุย “มหกรรมการค้าชายแดนภาคตะวันออก” ยกระดับผู้ประกอบการท้องถิ่นสู่การค้าโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด รุกตลาดตามนโยบาย Local to Global ผลักดันด้านการส่งออก โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการข้อมูล/คำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศในงาน “มหกรรมการค้าชายแดนภาคตะวันออก” ณ บริเวณศูนย์กีฬาและนันทนาการ เทศบาลเมืองตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2562 รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกรมแก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

กัมพูชานับเป็นหนึ่งในคู่ค้าสำคัญของไทย ในปี 2561 กัมพูชาเป็นคู่ค้าอันดับที่ 8 ของไทยในตลาดอาเซียน และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 21 ของไทยในตลาดโลก มีมูลค่าการส่งออก 244,666.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.62  จากปีที่ผ่านมา ซึ่งคิดเป็นมูลค่าการส่งออกจากการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา 123,022.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.28 ของมูลค่าการส่งออกไทยไปยังกัมพูชา มีสินค้าส่งออกศักยภาพของไทยที่ค้าผ่านชายแดน  ไทยไปยังกัมพูชา ได้แก่ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถจักยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่นๆ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากช่องทางการค้าชายแดนและศักยภาพของผู้ประกอบการในภาคตะวันออกที่จะสามารถพัฒนาและยกระดับจากผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจภายในประเทศสู่การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งกรมก็ได้ร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดใช้โอกาสในการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนภาคตะวันออก จัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการข้อมูล/คำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าภายในงานซึ่งมีกว่า 200 คูหา ตลอดจนผู้เข้าชมงานทั่วไปที่สนใจดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ อาทิ การแสดงนิทรรศการด้านการค้าชายแดนและการแสดงบนเวที

กรมคาดหวังว่า การจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการข้อมูล/คำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศในครั้งนี้ นอกจากจะสามารถช่วยเหลือสนับสนุนยกระดับผู้ประกอบการท้องถิ่นสู่การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศโดยตรงแล้ว ยังสามารถประชาสัมพันธ์เผยแพร่การให้บริการผ่านเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ของกรม เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถติดตามและใช้บริการต่างๆ ของกรมได้อย่างใกล้ชิดทุกที่ทุกเวลาแม้ว่างานจะเสร็จสิ้นลง เช่น DITP Connect Mobile Application ที่เป็นแอปพลิเคชันแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารด้านการค้าระหว่างประเทศส่วนบุคคล DITP Touch Live Chat ที่มีทั้งเว็ปไซต์และแอปพลิเคชันให้คำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ
ผ่านไลฟ์แชท

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือ โทรสายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169

*************************************************

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ