ชป.ช่วยชาวบ้าน นำรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีการนำเสนอข่าวว่า ชาวบ้านบ้านคอกช้างและบ้านป่ามะพร้าว ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค พร้อมแคลงใจกรณีกรมชลประทานนำงบประมาณมาเจาะบ่อบาดาลให้ แต่ใช้การไม่ได้เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้ นั้น

ดร.ทวีศักดิ์  ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงในกรณีที่เกิดขึ้นว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสำนักงานชลประทานที่ 8 โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน พบว่า นายสมเกียรติ ทองครบุรี ผู้ใหญ่บ้านคอกช้าง   หมู่ที่ 11 ตำบลครบุรีใต้ ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลตามที่ปรากฏในข่าว เนื่องจากเกิดความเข้าใจผิดว่ากรมชลประทานนำงบประมาณเจาะบ่อบาดาลให้ แต่ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยข้อเท็จจริงแล้ว กรมชลประทาน ไม่มีภารกิจในการเจาะบ่อบาดาล จึงได้ชี้แจงให้ราษฎรในพื้นที่ทราบ พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาต่อไปนอกจากนี้ ยังมีบ้านป่ามะพร้าว หมู่ 10 ต.ครบุรีใต้ อีกหนึ่งหมู่บ้านที่กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากสระน้ำกลางหมู่บ้านเริ่มแห้งไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน เบื้องต้นทางสำนักงานชลประทานที่ 8  ได้สั่งการให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน จัดรถบรรทุกน้ำนำไปแจกจ่ายให้กับราษฎรในพื้นที่บ้านคอกช้าง วัดเขาคอกช้าง และบ้านป่ามะพร้าวโดยเร่งด่วนแล้ว

*******************************************

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์