ผู้ประกันตนมาตรา 39 จ่ายเงินสมทบประกันสังคมผ่านเทสโก้ โลตัส

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้ร่วมกับบริษัท เอก – ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ผ่านเทสโก้ โลตัส ซึ่งจะเปิดให้บริการ ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 นี้เป็นต้นไป ซึ่งมีสาขาให้บริการกว่า  2,000 สาขาทั่วประเทศ โดยผู้ประกันตนสามารถชำระได้ด้วยเงินสดเฉพาะงวดเดือนปัจจุบัน   1 งวด และงวดเดือนย้อนหลังพร้อมเงินเพิ่มตามกฎหมาย (ถ้ามี) ได้ 1 งวด

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่ชำระเงินที่เทสโก้ โลตัส จะได้รับใบเสร็จรับเงินทันที โดยผู้ประกันตนไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินแต่อย่างใด ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสำนักงานประกันสังคมทางโทรศัพท์ 1506 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ

——————————————

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน