กรมการแพทย์แผนไทยฯ ปิดฉากมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 16 อย่างยิ่งใหญ่

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับภาคีเครือข่าย ปิดฉาก มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 16  ภายใต้คอนเซ็ปต์ “สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย ”ยิ่งใหญ่ ยอดเงินสะพัดกว่า 30 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงพาณิชย์ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน

ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ  ผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยถึงความสำเร็จของการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมภาคีเครือข่าย ร่วมจัดงานภายใต้แนวคิด “สมุนไพร  นวดไทย อนาคตไทย” ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2562  ณ ฮอลล์ 10-12 และห้องประชุมฟีนิกซ์ 1-6  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี   จังหวัดนนทบุรี  ตลอดการจัดงาน 5 วัน พบว่ามีประชาชนเข้าร่วมงานเกือบ 200,000 คน โดยในจำนวนนี้มีผู้ร่วมงานเป็นครั้งแรกเพิ่มขึ้นมากกว่า 40% และยอดการขายสะพัดกว่า 30 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงความสนใจของประชาชนที่หันมาให้ความสำคัญกับสมุนไพรไทยมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยและการนวดไทยในการรักษาและการส่งเสริมสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจะพัฒนายกระดับใน 3 เรื่อง  คือ อุตสาหกรรมสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ บริการการแพทย์แผนไทยและยาสมุนไพรไทยและระบบการศึกษาและบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ถือว่าการจัดงานในปีนี้ประสบความสำเร็จในทุกด้าน ที่ผ่านมาถึงแม้จะมีการปรับเปลี่ยน วัน เวลา การจัดงานก็ตาม

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยผลสรุปการจัด Businesses Matching ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วม 97 บริษัท และผู้แทนการค้าจากต่างประเทศ จำนวน 57 บริษัท เกิดการจับคู่ทางธุรกิจ 377 คู่ และเกิดมูลค่าที่คาดว่าจะเกิดการสั่งซื้อภายใน 1 ปี กว่า 100 ล้านบาท

ดังนั้นการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ยังคงเป็นการผนึกกำลังระหว่างองค์กรภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วน และจะดำเนินการร่วมมือกันในลักษณะประชารัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกส่วน และสร้างรายได้ผลักดันทิศทางการพัฒนาของสมุนไพรให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายของยุทธศาสตร์ชาติฉบับที่ 12 และเตรียมพบกับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 17 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.๐-๒๑๔๙-๕๖๐๙,๐๘๗-๙๗๙-๑๒๒๐ หรือhhttp://natherbexpo.dtam.moph.go.th  และเฟสบุ๊คมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

***************************************