รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน Onsite ปลอดภัยจากโควิด-19 ในสถานศึกษา

วันที่ 25 มกราคม 2565 ดร.สุภัทร จาปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน Onsite ปลอดภัยจากโควิด-19 ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร