รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร บริเวณแยกพัฒนาการ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร บริเวณแยกพัฒนาการ 2 จุด ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 5 เมษายน 2562 เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง โดยมีรายละเอียดดังนี้

จุดที่ 1 บริเวณแยกพัฒนาการ บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางซ้าย (ชิดทางเท้า) ระยะทางประมาณ 80 เมตร ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 5 เมษายน 2562 โดยจะเปิดช่องทางพิเศษ 1 ช่องทาง สำหรับผู้ต้องการเลี้ยวซ้ายไปคลองตัน เฉพาะเวลา 22.00 – 04.00 น.

จุดที่ 2 บริเวณแยกพัฒนาการ บนถนนพัฒนาการ ฝั่งขาเข้า ปิดเบี่ยงจราจร 3 ช่องทาง ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2562

  • ผู้ใช้ทางบนถนนพัฒนาการ ฝั่งขาเข้า ที่ต้องการมุ่งหน้าคลองตัน ให้เลี้ยวซ้ายไปกลับรถบริเวณศูนย์บริการรถยนต์ MG ทดแทน ยกเว้นเฉพาะช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. สามารถใช้ช่องทางพิเศษ 2 ช่องทางในฝั่งขาออก ทดแทนได้
  • ผู้ใช้ทางบนถนนพัฒนาการ ฝั่งขาออก ที่ต้องการมุ่งหน้าลาดกระบัง ให้เลี้ยวซ้ายไปกลับรถบนทางต่างระดับศรีรัช ทดแทน

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่เบอร์โทร 0 2610 4915 และ 09 8257 5555และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline

———————————————————————————-