ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องซ่อมบำรุงระบบผลิตน้ำประปา ณ โรงงานผลิตน้ำสามเสน 2 ในคืนวันนี้ (วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562) ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนราชปรารภ ถนนราชดำริ ถนนมักกะสัน
  • ถนนพญาไท ถนนพระรามที่ 1 ถนนเพชรบุรี
  • ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ตั้งแต่แยกทางด่วนเฉลิมมหานคร ถึงแยกตัดถนนราชปรารภ
  • ซอยศาสนา

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

                                                                                                      ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562

                                                                                                                                                การประปานครหลวง