กคช. เปิดให้ผู้สนใจยื่นเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการตลาด ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางเขน (คลองถนน)

เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม การเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารตลาด ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางเขน (คลองถนน) เพื่อประกอบกิจการตลาด ตั้งอยู่บริเวณถนนเพิ่มสิน แขวงคลองถนน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โฉนดเลขที่ 25203 ขนาดพื้นที่ประมาณ 411.10 ตารางวา โดยกำหนดให้ผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.30 – 10.30 น. และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 10.45 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 (อาคาร 16 ชั้น) สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับเอกสารได้ที่กองจัดประโยชน์ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  โทร. 0 2351 6137 และ 0 2351 7891 หรือสำนักงานเคหะนครหลวง สาขาออเงิน โทร. 0 2351 7468 ในวันและเวลาทำการ

——————————————–