ซีพี ออลล์ จัดกิจกรรม “รถไฟสายบุญ” วันมาฆบูชา

พุทธปัญญาชมรม ร่วมกับ ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ และพนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จัดกิจกรรมเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “รถไฟสายบุญ” เนื่องในวันมาฆบูชา หนึ่งในนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ บมจ.ซีพี ออลล์ เพื่อร่วมทำบุญและสาธารณประโยชน์ ณ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง จ.สมุทรสงคราม โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย เดินหน้าส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ต่อยอดโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “รถไฟสายบุญ” เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันเข้าวัดเพื่อประกอบศาสนพิธีร่วมกัน เช่นเดียวกับพุทธปัญญาชมรม, ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ และพนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมจิตสาธารณะ ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในการทำความสะอาดบริเวณวัด ล้างห้องน้ำ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง จ.สมุทรสงคราม

นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ รองประธานพุทธปัญญาชมรมและที่ปรึกษาคณะทำงานชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ กล่าวว่า  ซีพี ออลล์ มีแนวคิดอยู่เรื่องนึงคือทำอย่างไรที่จะให้คนของเราเป็นคนเก่งและดีในคน ๆ เดียวกัน ซึ่งคนเก่งเราก็หาได้ไม่ยาก คนดีเราก็หาได้ไม่ยากเช่นกัน เพียงแต่ว่าเราจะเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความดีออกมาหรือเปล่า นอกเหนือจากความดีที่ติดตัวพนักงานมาตั้งแต่แรกแล้วเราก็มาเสริมให้เขาคงความดีนั้นต่อไป ในขณะที่เขาเป็นพนักงานของเรา เราก็ได้อบรมและปลูกฝังให้พนักงานอยุ่ 2-3 เรื่อง  เรื่องแรกก็คือการที่เราจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่าเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ซึ่งอันนี้เราจัดมาปีนี้เป็นปีที่ 22 ซึ่งทุกๆ วันศุกร์ของสัปดาห์ ใน 1 เดือนจะมี 3 สัปดาห์ ที่เรานิมนต์พระคุณเจ้าที่เป็นพระจากที่ต่างๆ ที่เราเคารพนับถือให้ท่านมาแสดงธรรมเทศนาให้พนักงานได้ฟังทุกวันศุกร์ช่วงเที่ยงและหนึ่งสัปดาห์ของเดือนเราจะเชิญฆราวาสที่มีชื่อเสียงมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ธรรมะกันนอกเหนือจากพนักงานของเราแล้วเราก็ถือโอกาสเชิญ ประชาชนในย่านสีลมและผู้ที่สนใจร่วมทำบุญ ฟังธรรมบรรยาย เพื่อสร้างพื้นที่ธรรมะสำหรับคนเมือง และได้นำธรรมะที่ได้ฟังไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน

นอกเหนือจากโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ นี้แล้วเรายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมเรียกว่าธรรมศึกษาซึ่งเราได้ทำมา  17 ปีแล้ว โดยเราได้ติดต่อขออนุญาตให้ใช้สถานที่ของบริษัทเป็นสถานที่สำหรับสอบนักธรรม ตั้งแต่นั้นมาเราก็เชิญชวนให้พนักงานของบริษัทได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอกเราก็ปลูกฝังมาเรื่อยๆ จนตอนนี้มีพนักงานของเราได้เท่าร่วมสอบธรรมศึกษาแล้วจำนวน 13,500 คน  ซึ่งกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมนี้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจและเราก็จะยังคงดำเนินโครงการนี้ตลอดไป อีกกิจกรรมที่เราส่งเสริมมาในช่วงหลังๆ ไม่ว่าจะเป็นวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา หรือวันเข้าพรรษาเราจะจัดกิจกรรมพิเศษโดยเชิญชวนให้พนักงานไปร่วมทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์เนื่องจากว่าซีพีออลล์ของเรามีชมรมของพนักงานอยู่หลายชมรมสองในสิบชมรมคือพุทธปัญญาชมรมอีกชมรมคือจิตสาธารณะ อย่างวันนี้เรามีพนักงานทั้ง 2 ชมรมรวมตัวกันมาทำกิจกรรมร่วมกันเริ่มจากการมาเข้าวัดฟังธรรมถวายสังฆทานให้กับทางวัดแล้วจากนั้นเราได้ร่วมกันเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณลานวัดเพื่อให้วัดมีความสะอาดสวยงามครับ พนักงานทุกคนที่ได้มาร่วมกันทำจิตสาธารณะในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นับเป็นการทำบุญร่วมกันและเป็นการกล่อมเกลาจิตใจ ให้เป็นคนมีจิตสาธารณะ เป็นการสร้างสรรค์สิ่งดีงามสู่สังคม ตามปณิธานของซีพี ออลล์ ที่ว่า “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

นายพิเชษฐ์ รุ่งวิทย์วทัญญู พนักงานจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ (ครอบครัว)  กล่าวว่า ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณดำริของคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพ ออลล์ ที่ได้นำกิจกรรมเหล่านี้เข้าสู่องค์กรของเราโดยที่องค์กรของเราไม่ได้มุ่งเน้นการทำธุรกิจเพียงอย่างเดียว เรามุ่งที่จะคืนกำไรให้กับสังคมและให้พนักงานขององค์กรมีจิตสำนึกให้มีความคิดในการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมจิตใจของพนักงานให้บริสุทธิ์ ทำให้พนักงานได้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ครั้งนี้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่องค์กรและพนักงานได้ทำมาตลอดในส่วนของตัวผมเองเป็นคณะทำงานพุทธปัญญาชมรมมากกว่า 10 ปีแล้วเช่นกัน ฉะนั้นสิ่งที่ทางบริษัทปรารถนาคือให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้ที่องค์กรได้รเริ่มโครงการ  ในส่วนของครอบครัวผมเองไม่ว่าจะบริษัทจะจัดกิจกรรมที่ไหนก็จะชวนลูกๆ หลานๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกๆ ครั้งไม่เคยขาดเลยสักครั้งเดียวเพราะตัวผมเองพยายามปลูกฝังให้ลูกๆ ได้เข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมและทำกิจกรรมทุกวันสำคัญมาตลอด เพื่อให้พนักงานได้มีสมาธิได้มีกิจกรรมทำนอกเหนือจากการเรียนอีกทั้งเขายังได้เรียนรู้การให้การแบ่งปันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกด้วยครับ

นอกจากการทำบุญและกิจกรรมสาธารณประโยชน์และกล่อมเกลาจิตใจ พร้อมกับส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม ทำประโยชน์เพื่อสังคมแล้ว พนักงานยังได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันด้วยการเดินทางโดยรถไฟผ่านกลางตลาดร่มหุบ หรือตลาดแม่กลองอันมีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร สร้างความสุข ความสามัคคีในกลุ่มพนักงานทำให้องค์กรเติบโตต่อเนื่องและอยู่ได้อย่างยั่งยืน

*********************************************