รมว.พม. แถลงเปิดตัวกิจกรรม “ปีน ปั่น ปลูกป่านันทนาการภูผาหินบ้านมุง” จ.พิษณุโลกเชิญคู่รักร่วมปีนผาจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก 14 ก.พ. นี้

รมว.พม. แถลงเปิดตัวกิจกรรม “ปีน ปั่น ปลูกป่านันทนาการภูผาหินบ้านมุง” จ.พิษณุโลก เชิญคู่รักร่วมปีนผาจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก 14 ก.พ. นี้ พร้อมชูกีฬาปีนผาเสริมเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชน

วันที่ 22 ม.ค. 2565 เวลา 15.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการแถลงข่าวกับสื่อมวลชน กิจกรรมสัปดาห์แห่งความรัก ณ บ้านมุง “โครงการ ปีน ปั่น ปลูก ป่านันทนาการ ภูผาหินบ้านมุง จังหวัดพิษณุโลก” ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวันแห่งความรัก ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางสาวดารารัตน์ น้อยพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านมุง และนายไกรศักดิ์ บุญทิพย์ (ครูต้อม) ผู้เชี่ยวชาญการปืนผาแห่งสมาคมการปีนผาแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว นอกจากนี้ นายนิกโคล โทมาส “น้องเพชร” นักกีฬาปีนผาดาวรุ่งทีมชาติไทย อายุ 18 ปี ได้สาธิตการปีนผา Heart Rock ที่มีช่องหินรูปหัวใจ อีกทั้งมีการเปิดตัวคู่บ่าวสาวที่จะมาร่วมปีนเขาจดทะเบียนอีกด้วย

นายจุติ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันที่เปิดโอกาสมิติใหม่สำหรับตำบลบ้านมุง จังหวัดพิษณุโลก เราจะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ และเป็นการผจญภัยของการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย และจะสร้างเศรษฐกิจฐานรากธุรกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง อีกทั้งจะเป็นโรงเรียนฝึกสอนนักกีฬาปีนผาสำหรับในอนาคต เป็นสถานที่ที่ทุกคนในครอบครัวสามารถเข้ามาร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งพ่อ แม่ ลูก โดยกิจกรรมนี้จะให้ทางท้องถิ่นช่วยในการออกแบบและการบริการสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่ทำให้ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ และงานนี้จะสำเร็จไม่ได้ ถ้าไม่มีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และอาจารย์ไกรศักดิ์ บุญทิพย์ ซึ่งทั้งสองท่านมีความมุ่งมั่นที่จะมอบของขวัญชิ้นนี้ให้กับชาวจังหวัดพิษณุโลก และเป็นอีกหนึ่งนโยบายรัฐบาลที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องการเห็นความร่วมมือของภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน และตนได้เห็นการสนับสนุน ความพยายามจากภาคีทุกภาคส่วน เป็นการสร้างโอกาสให้ทุกคนได้เห็นความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและความสำคัญของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพราะมนุษย์ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ถ้าเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์ก็จะไม่ยั่งยืน และไม่ได้ทิ้งไว้ให้กับลูกหลานที่อยู่ข้างหลัง สำหรับงานนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้สร้างโอกาส องค์ความรู้ และรายได้ จากธุรกิจบริการของพื้นที่ให้กับชาวจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งทุกคนเป็นเจ้าของและมีส่วนได้ประโยชน์ รวมทั้งอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และยั่งยืน และตนขอฝากไว้กับนายกเทศมนตรีตำบลบ้านมุงให้ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่แห่งนี้ ช่วยกันบริหารประโยชน์ จัดสรรปันส่วนให้กับประชาชนทุกกลุ่ม และตกอยู่กับชาวบ้านมุงและทุกคนที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม กีฬาปีนผาเป็นกีฬาใหม่สำหรับคนไทยและประเทศไทย แต่เป็นกีฬาที่สามารถสร้างความตระหนักในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ได้

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับงาน “ปีน ปั่น ปลูกป่านันทนาการ ภูผาหินบ้านมุง” ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีภูเขาหินปูนที่สวยงาม ถูกขนานนามว่า “กุ้ยหลิน เมืองไทย” มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่

1) กิจกรรมปีนผาจดทะเบียนสมรส ณ ภูผาหินบ้านมุง (ผาถ้ำน้ำ)

2) กิจกรรมการแข่งขันปั่นจักรยาน

3) การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนคู่รักที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมปีนผาจดทะเบียนสมรส ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 มกราคม 2565 และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1qfR0NiE49dJPzqFUlkpWubNFfpSjIHJB?usp=sharing พร้อมส่งใบสมัครมาที่ E-mail : family_center08@hotmail.com

โดยจะประกาศผลคู่รักที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูในใบสมัครและสอบถามได้ที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) โทร. 0 2659 6717 – 18

#####################