🌟 สรุป การฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี ณ วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 18.00 น.

การฉีดวัคซีนภายในจังหวัด

⬆️ เพิ่มขึ้น 19,012 โด๊ส

💉 ฉีดสะสม 2,724,119 โด๊ส

เข็ม 1 💉 1,111,960 โด๊ส

เข็ม 2 💉💉 1,064,894 โด๊ส

เข็ม 3 💉💉💉 532,128 โด๊ส

เข็ม 4 💉💉💉💉 24,137 โด๊ส

ผู้อาศัยในจังหวัดนนทบุรี 1,352,816 คน ฉีดวัคซีนสะสม

เข็ม 1 💉 86.15%

เข็ม 2 💉💉 78.28%

เข็ม 3 💉💉💉 38.50%

เข็ม 4 💉💉💉💉 1.78%

👉 ที่มา : ประมวลผลรายบุคคลจากฐานข้อมูลในระบบ MOPH Immunization Center