📶 ประมวลการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนโควิด

📶 ประมวลการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนโควิด

😷 อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ และฉีดวัคซีน

#โควิด19 #วัคซีนโควิด #สถานการณ์โควิด19 #กรมควบคุมโรค #ไทยรู้สู้โควิด