📢 “นนท์ booster” จัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น Pfizer (เข็มกระตุ้น)

‼️ สำหรับคนไทยทุกคน ไม่จำกัดพื้นที่พักอาศัย

‼️ เงื่อนไข
สำหรับผู้ที่ฉีด AstraZeneca มาครบ 2 เข็ม และ ฉีดเข็ม 2 มาก่อนวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เท่านั้น

📲 ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 21 – 24 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน) https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/vcevent/slot/45

📍 ฉีดวัคซีนที่ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)

-วันที่ 27 มกราคม 2565 จำนวน 6,000 คน

-วันที่ 28 มกราคม 2565 จำนวน 8,000 คน

‼️ เป็นการลงทะเบียน แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing