📢 นนท์ booster” จัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น AstraZeneca (เข็มกระตุ้น)

‼️ไม่จำกัดสัญชาติและไม่จำกัดที่พักอาศัย

📍ตามสูตรของกรมควบคุมโรคหลังจากที่ท่านฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็ม 3 อีก 3 เดือน ท่านจะได้รับเข็ม 4 เป็นวัคซีน Pfizer

🚧 เงื่อนไข

1.ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm มาครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ก่อนวันที่ 27 ธันวาคม 2564

2.ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เป็นเข็ม 1 และ ฉีด AstraZeneca เป็นเข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2 ก่อนวันที่ 27 ตุลาคม 2564

📲 ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 21-24 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)
https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/vcevent/slot/47

📍ฉีดวัคซีนที่ Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกตใหญ่ วันที่ 27 มกราคม 2565 จำนวน 8,000 คน

‼️ เป็นการลงทะเบียน แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing