🌟 สรุป การฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี ณ วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 18.00 น.

การฉีดวัคซีนภายในจังหวัด

⬆️ เพิ่มขึ้น 27,521 โด๊ส

💉 ฉีดสะสม 2,702,810 โด๊ส

เข็ม 1 💉 1,110,045 โด๊ส

เข็ม 2 💉💉 1,063,694 โด๊ส

เข็ม 3 💉💉💉 505,889 โด๊ส

ผู้อาศัยในจังหวัดนนทบุรี 1,352,816 คน ฉีดวัคซีนสะสม

เข็ม 1 💉 86.09%

เข็ม 2 💉💉 78.28%

เข็ม 3 💉💉💉 37.23%

👉 ที่มา : ประมวลผลรายบุคคลจากฐานข้อมูลในระบบ MOPH Immunization Center