ดีอีเอส เผยสัปดาห์ล่าสุดศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมพบข่าวโควิดที่ต้องตรวจสอบ 21 เรื่อง

“นพวรรณ” โฆษกดีอีเอสฝ่ายการเมือง สรุปสถานการณ์ข่าวปลอมรายสัปดาห์ ล่าสุดพบประเด็นโควิดติดโผ 21 เรื่องจากจำนวนข่าว 116 เรื่อง ที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ

นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝ่ายการเมือง (ดีอีเอส) กล่าวว่า สรุปผลการมอนิเตอร์ และรับแจ้งข่าวปลอมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 14-20 ม.ค. 65 โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม มีข้อความที่เข้ามาทั้งสิ้น 11,540,617 ข้อความ จากการคัดกรองมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) จำนวน 231 ข้อความ รวมเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ 116 เรื่อง โดยเป็นข่าวเกี่ยวกับโควิด 21 เรื่อง

ขณะที่ ในภาพรวมทั้ง 116 เรื่อง แบ่งตาม 4 กลุ่มข่าวได้ ดังนี้ กลุ่มนโยบายรัฐบาล/ข่าวสารทางราชการ 74 เรื่อง กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมายอื่นๆ 29 เรื่อง กลุ่มภัยพิบัติ 6 เรื่อง และกลุ่มเศรษฐกิจ 7 เรื่อง โดยในภาพรวมได้รับการตรวจสอบกลับมาแล้ว 66 เรื่อง

ทั้งนี้ จากการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ ล่าสุดได้รับผลตรวจสอบกลับมาแล้ว 66 เรื่อง ซึ่งจำนวนกว่า 30 เรื่องเป็นข่าวจริง จึงถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่จากการรณรงค์สร้างการรับรู้ของศูนย์ข่าวปลอม ทำให้ประชาชนรู้เท่าทันข่าวปลอมที่เผยแพร่บนโซเชียลมากขึ้น และตื่นตัวที่จะแจ้งเบาะแสมาให้เราตรวจสอบ ทำให้สัดส่วนของข่าวจริงมีแนวโน้มขยับเพิ่มขึ้น

“ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยกันทำงานแก้ไขปัญหาข่าวปลอม และอยากขอความร่วมมือจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง เมื่อได้รับข่าวสารข้อมูลผ่านโซเชียล ควรตรวจสอบให้รอบด้าน เลือกเชื่อ เลือกแชร์ และสามารถติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม ได้ผ่านช่องทางต่างๆ ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ดังนี้ ไลน์ @antifakenewscenter เว็บไซต์ https://www.antifakenewscenter.com/ ทวิตเตอร์ https://twitter.com/AFNCThailand และช่องทางโทรศัพท์โทรสายด่วน GCC 1111 ต่อ 87” นางสาวนพวรรณกล่าว