พม. ผุดไอเดียการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ “Phayao Hill Tribe Coffee Hub: ชุมชนท่องเที่ยววิถีชาและกาแฟ” สร้างอาชีพและรายได้ราษฎรบนพื้นที่สูง

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ร่วมกับ จังหวัดพะเยา ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม “Phayao Hill Tribe Coffee Hub” ชุมชนท่องเที่ยววิถีชาและกาแฟ ปางปูเลาะ ผาแดง ป่าเมี่ยง ภายใต้โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงปางปูเลาะ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวว่า กระทรวง พม. ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง ด้วยการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ เน้นการมีส่วนร่วมชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อให้ราษฎรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอาศัยทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชนมาสนับสนุน โดยใช้กลไกการท่องเที่ยวเชิงภูมิวัฒนธรรม จึงได้จัดกิจกรรม “Phayao Hill Tribe Coffee Hub” ชุมชนท่องเที่ยววิถีชาและกาแฟ ปางปูเลาะ ผาแดง ป่าเมี่ยง ขึ้น ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565

โดยได้รับเกียรติจาก นายศักฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และอาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ฯ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการ “จากแดนฝิ่น สู่ถิ่นกาแฟ” และกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าถึงประสบการณ์ เช่น การย้อมสีธรรมชาติ การจำลองพิธีกรรมของชนเผ่า การเรียนรู้วิถีกาแฟ และการปักผ้าของชนเผ่า เป็นต้น เดิมบ้านปางปูเลาะ บ้านผาแดง และบ้านป่าเมี่ยง ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ราษฎรบนพื้นที่สูงปลูกฝิ่นเป็นอาชีพ ในปี พ.ศ. 2530 กรมประชาสงเคราะห์ (ปัจจุบันคือ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) ได้ส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาปลูกกาแฟ ทดแทนการปลูกฝิ่น และมีการพัฒนาพื้นที่ ยกระดับองค์ความรู้ในการปลูกกาแฟและชาในเวลาต่อมา

กระทรวง พม.ขอเชิญชวนท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายการพัฒนาชุมชน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี “การท่องเที่ยว” จะไม่ใช่แค่การท่องเที่ยว แต่จะเป็นการสร้างรายได้และสวัสดิการให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน นายอนุกูล กล่าวในตอนท้าย