กรมการแพทย์แผนไทยฯ มอบโล่นายกรัฐมนตรี PMHA ส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มอบโล่นายกรัฐมนตรี ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ Prime Minister Herbal Awords (PMHA) ปี ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เกิดการเชื่อมั่น มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยภายหลังศาสตร์จารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ Prime Minister Herbal Awords (PMHA) ปี ๒๕๖๒  เสร็จสิ้นแล้วว่า หลักการคัดเลือกผู้ประกอบการรับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ปี ๒๕๖๒  ว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เล็งเห็นความสำคัญด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เนื่องจากในปัจจุบันผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยยังขาดกลไกการส่งเสริมพัฒนาให้เกิดความเชื่อมั่น ในคุณภาพ มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้ด้วยข้อจำกัดทั้งด้านเทคโนโลยีกฎหมาย  การบริหารจัดการรวมถึงด้านการขยายการตลาด จึงเป็นที่มาของโครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกระจายออกสู่ตลาดตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติและพัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยให้มีความศักยภาพที่เข้มแข็ง

เงื่อนไขการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ได้รับรางวัลสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ตามกฎหมาย มีการผลิตและจำหน่าย ในท้องตลาดหรือใช้ในโรงพยาบาล เป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี ๒๕๖๒ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือก แบ่งเป็น ๙ ประเภท ประกอบด้วย  ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ได้แก่เอ็น แคปซิน ครีม โดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยา อภัยภูเบศร พลูจีนอล  โดย บริษัท ผลิตสมุนไพรไทย จำกัด ยาทารักษาแผลในปาก โดย บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ลาวิต้า แอคเน่ เคลียร์  มาร์ค โดยบริษัท เนเจอร์ไอเดีย จำกัด ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรใบหมี่อัญชัญขิง โดย วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรดีเด่นแห่งชาติ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรวีโอทู(VO2)  โดย บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด

ผลิตภัณฑ์ สปาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ได้แก่  ผลิตภัณฑ์กระจายกลิ่นน้ำหอมเฮ้าส์ออฟเฮิร์บ กลิ่นกล้วยไม้และแซนดัลวู๊ด โดย บริษัท สเปเชียลตี้อินโนเวชั่น จำกัด ผลิตภัณฑ์แพททรีน่า อโรมาเธอราพี มาสซาจ ออยส์ สูตรฮิพพี รียูเนียน สูตร เอนเนอร์ไจซิ่ง  สูตรโรแมนติค และกิฟฟารีน เอ็กคลูซีฟ สปา มาสซาจ ออยส์  สูตรรีแลคซิ่ง โดย บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอลี่ แอนด์เฮลท์แคร์ จำกัด  ผลิตภัณฑ์สมุนไพร OTOP ดีเด่นระดับชาติ ได้แก่ครีมพอกหน้าเปลือกกล้วยไข่สกัด โดยพญาไพร ผลิตภัณฑ์ล้างจานธรรมชาติ บูมกรีนพลัส โดยบริษัท ไบโอไบรท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ได้แก่  มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรผู้ประกอบการ SME ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ในปีนี้ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อสนับสนุนการผลิตยาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ได้แก่ บริษัท ธงทองโอสถ จำกัด โรงงานผลิตยาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติประเภทโรงพยาบาล  ได้แก่  โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

สำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สนใจส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ Prime Minister Herbal Awords (PMHA) ปีต่อไป สามารถติดต่อได้ที่ สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เบอร์โทร 0 2590 2600

***************************************