สมศักดิ์ บุกตลาดเทิดไท ตาลคู่ จ.นครราชสีมา ลุยประชาสัมพันธ์การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมกรณีเหยื่อคดีอาญา หวังลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

สมศักดิ์ บุกตลาดเทิดไท ตาลคู่ จ.นครราชสีมา ลุยประชาสัมพันธ์การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมกรณีเหยื่อคดีอาญา หวังลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพียงโทร 1111 กด 77 พร้อมเดินให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าติดตามราคาเนื้อหมูแดงยังขายแค่ราคา 150 บาท ต่อกิโล ตามนโยบายช่วยแบ่งเบาภาระปชช.ของรัฐบาล

จากกรณีรัฐบาลมีโครงการแก้ปัญหาราคาหมูที่สูงขึ้นหลังปริมาณหมูในระบบขาดหายไป โดยกำหนดให้ขายหมูเนื้อแดงราคาถูกกิโลกรัมละไม่เกิน 150 บาท นั้น

ล่าสุด วันที่ 22 ม.ค. 65 เวลา 11.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจเยี่ยมเยียนผู้ค้า ตลาดเทิดไท ตาลคู่ จ.นครราชสีมา โดยได้มีการเดินเยี่ยมชมทั้งตลาดพร้อมสังเกตการณ์ราคาสินค้าเกษตร นอกจากนี้ยังได้มีการพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าผักผลไม้ ซึ่งภาพรวมที่เห็นในตลาดพบว่าสินค้าต่าง ๆ เหล่านี้ยังมีราคาปกติ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ตนได้เห็นคือการแก้ไขปัญหาราคาหมูแพงซึ่งพบว่า ราคาหมูเนื้อแดงอยู่ที่ 150 บาท ต่อกิโลกรัม เท่านั้นตามโครงการของรัฐบาลและนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งตลาดเทิดไท ตาลคู่แห่งนี้ได้สนองนโยบายรัฐเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ นายสมศักดิ์ ยังได้เดินประชาสัมพันธ์ในเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือผู้เสียหายในคดีอาญา รวมทั้งการคุ้มครองพยานในคดีอาญา และกรณีที่ประชาชนไม่มีทนายความเพื่อต่อสู้คดีเพื่ออำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ โดยสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ส่วนกลาง คือ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และส่วนภูมิภาค ได้แก่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ หรือติดต่อที่ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 โดยเวลานี้ตนยืนยันว่าเรามีงบประมาณเพียงพอที่จะสามารถดูแลประชาชน

“การเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ค้าในวันนี้ เพราะผมอยากดูชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา เนื่องจากขณะนี้ราคาสินค้ามีการขยับสูงขึ้น แต่รัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งยังทำงานเต็มที่เพื่อช่วยเหลือประชาชน ในส่วนงานของกระทรวงยุติธรรมผมอยากลงพื้นที่แบบนี้บ่อย ๆ เพราะอยากให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิและรับรู้เรื่องของกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งยอมรับว่าเวลานี้ประชาชนรู้จักกระทรวงยุติธรรมมากขึ้นแล้ว โดยผมและกรมต่าง ๆ จะคอยขับเคลื่อนบริการเอาความยุติธรรมใส่มือประชาชน” นายสมศักดิ์ ระบุ