จุดความร้อนลดฮวบ!!! เหตุจากฝนตกหลายพื้นที่

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) วันที่ 21 มกราคม 2565 พบจุดความร้อนทั้งประเทศเพียง 14 จุด ลดลงจากวานก่อน 241 จุด โดยพบมากสุดในพื้นที่เขตสปก. จำนวน 5 จุด พื้นที่เกษตร จำนวน 4 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 3 จุด และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 2 จุด ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากสุด คือ #เชียงใหม่ 2 จุด #กระบี่ 2 จุด #สุราษฎร์ธานี 2 จุด โดยเช้าวันนี้คุณภาพอากาศปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยรวมอยู่ในระดับดีถึงดีมาก สอดคล้องกับข้อมูลจุดความร้อนที่ลดลง จากภาพแสดงให้เห็นว่าจุดความร้อนลดลงอย่างมาก เหลือเพียง 14 จุด บนพื้นที่ 10 จังหวัดเท่านั้น เนื่องจากเกิดฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย

สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน ราชอาณาจักรกัมพูชายังคงครองแชมป์ต่อเนื่องเป็นวันที่ 11 จำนวน 672 จุด รองลงมาอันดับ 2 เป็นสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 342 จุด และอันดับที่ 3 เป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 76 จุดตามลำดับ ข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรกัมพูชาบ้านอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ pm 2.5 ในพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณแนวชายแดน และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ

ทั้งนี้ ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THOES-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่22 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ
#จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ