คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญรับฟัง อัปเดตสถานการณ์ COVID-19

“สถานการณ์ของสายพันธุ์ Omicron จากทั่วโลก 2 เดือนหลังการเริ่มแพร่ระบาด”

วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.15 น.

โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

– อัปเดตสถานการณ์ของสายพันธุ์ Omicron จากทั่วโลก

– การรับวัคซีนและการใช้ยารักษา สายพันธุ์ Omicron

– ข้อแนะนำ และแนวทาง เมื่อต้องกลับไปทำงานและใช้ชีวิตในยุค NEXT Normal

รับชมผ่านทางเว็บไซต์ IPTV มหาวิทยาลัยมหิดล

Facebook live Fan Page:

👉🏻 Mahidol University: https://www.facebook.com/mahidol

👉🏻 Mahidol Channel: https://www.facebook.com/mahidolchannel

Siriraj Channel: https://www.facebook.com/siriraj.channel